Hippische BHV Basis


Voor wie
Voor mensen die actief zijn in de paardensport, de bedrijfshulpverleners in spe die niet eerder een opleiding hebben gevolgd of waarvan het diploma is verlopen.


Vooropleiding
Een vooropleiding of diploma is niet nodig.


Cursusduur

- vier tot zes uur online voorbereiding via e-learning

- verplichte praktijk dag van 09.00 tot 16.00 uur


Inhoud 
• Alarmeren van bedrijfshulpverleners
• De bedrijfshulpverlener als eerstehulpverlener
• Beoordelen van letsel na val van paard
• Behandelen van uitwendige wonden en brandwonden
• Behandelen van oogletsels
• Behandelen van kneuzing, verstuiking en botbreuken
• Reanimatie en gebruik van een AED
• Overige spoedeisende hulp
• Brand en de gevaren bij brand
• Taak van de BHV’er bij brand
• Voorbereiding van een ontruiming
• Taak van de BHV’er bij een ontruiming


Diploma
Als de kennis en de vaardigheden met een voldoende worden beoordeeld, ontvangt de deelnemer het diploma Bedrijfshulpverlener Hippische sector. Het diploma is 1 jaar geldig en wordt telkens voor 1 jaar verlengd mits jaarlijks een herhalingsles wordt gevolgd.


Kosten
€189,- per persoon exclusief btw.  

Groepsprijs in-company training vanaf minimaal 6  tot maximaal 12 personen. Vraag naar de mogelijkheden